Популярные препараты Лоратадин Омез Нимесил

Сортировка препаратов по ATX:  c07a

C07AA - Неселективные блокаторы бета-адренорецепторов

Анаприлин-Здоровье
Пранолол
Соритмик
Сотагексал
Соталол Сандоз
Соталол-Апо

C07AB - Селективные блокаторы бета-адренорецепторов

Азопрол Ретард
Анепро
Беталок
Беталок Зок
Вазокардин
Вазокардин Ср
Кардолакс
Корвитол 100
Корвитол 50
Метоблок
Метокор
Метопрол 100 Ретард
Метопрол 50 Ретард
Метопролол
Метопролол Xl Сандоз
Метопролол Зентива
Метопролол Стада 200 Мг Ретард
Метопролола Тартрат
Эгилок
Эгилок Ретард
Эмзок
Азотен
Атенобене
Атенова
Атенол-100
Атенол-25
Атенол-50
Атенолол
Атенолол-Астрафарм
Атенолол-Дарница
Атенолол-Здоровье
Атенолол-Кредофарм
Атенолол-Нортон
Атенолол-Тева
Атенолол-Фармак
Атенолол-Фпо
Тенолол
Бетак
Бетакор
Локрен
Бидоп
Бикард
Бипролол
Бипролол-Здоровье
Бисокард
Бисопровел
Бисопрол
Бисопролол Гексал
Бисопролол Крка
Бисопролол Сандоз
Бисопролол-Апотекс
Бисопролол-Астрафарм
Бисопролол-Здоровье
Бисопролол-Кв
Бисопролол-Лугал
Бисопролол-Максфарма
Бисопролол-Ратиофарм
Бисопролол-Рихтер
Бисопролол-Тева
Бисопрофар
Бисостад
Дорез
Евробисопролол 10
Евробисопролол 5
Конкор
Конкор Кор
Корбис
Кординорм
Кординорм Кор
Коронал 10
Коронал 5
Коронекс
Библок
Бревиблок
Небивал
Небиволол Орион
Небиволол Сандоз
Небиволол Стада
Небиволол-Актавис
Небиволол-Зентива
Небиволол-Ратиофарм
Небиволол-Тева
Небикард
Небикор
Небилет
Небилонг
Небитенз
Небитренд
Небитрикс
Нодон
Кординорм Плюс
Польпролол+Asa

C07AG - Сочетанные блокаторы альфа- и бета-адренорецепторов

Лакардия
Атрам
Дилатор
Карведигамма
Карведилол Ауробиндо
Карведилол Орион
Карведилол Сандоз
Карведилол-Гриндекс
Карведилол-Зентива
Карведилол-Кв
Карведилол-Лугал
Карветренд
Карвид
Карвидекс
Карвиум
Кардивас
Кардилол
Кардиостад
Кардоз
Корвазан
Кориол
Медокардил
Протекард
Таллитон