Популярные препараты Лоратадин Омез Нимесил

Гинекофит - Адаптированная инструкция

Состав

Состав

действующие вещества: 1 мл препарата содержит настойку сложную из смеси лекарственного растительного сырья (пастушьей сумки травы (Bursae pastoris herba) 24 мг, тысячелистника травы (Millefolii herba) 24 мг, ноготков цветков (Calendulae flos) 24 мг, ромашки цветков (Matricariae flos) 24 мг, аира корней (Calami radix) 22 мг, душицы травы (Origani vulgaris herba) 22 мг, барвинка травы (Vincae minoris herba) 20 мг, зверобоя травы (Hyperici herba) 20 мг, чистотела травы (Chelidonii herba) 20 мг)) (1:5) (экстрагент – этанол 70 %).Лекарственная форма. Настойка сложная.Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета, со специфическим запахом. Допускается наличие осадка.Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые в гинекологии. Код АТХ G02C Х.
Лекарственная форма

Лекарственная форма

Настойка складна.Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина зеленувато-коричневого кольору, зі специфічним запахом. Допускається наявність осаду.
Основные физико-химические свойства

Основные физико-химические свойства

Категория отпуска

Производитель

ТОВ Науково-виробнича фармацевтична компанія ЕЙМ.ООО Научно-производственная фармацевтическая компания ЭЙМ.Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. А-5.
Местонахождение производителя

Местонахождение производителя

Україна, 61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. А-5.ИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению лекарственного средстваГИНЕКОФИТ
Фармакотерапевтическая группа

Фармакотерапевтическая группа

Засоби, що застосовуються у гінекології. Код АТХ G02C X.
Фармакологические свойства

Фармакологические свойства

Фармакодинаміка. ГІНЕКОФІТ має протизапальну (пригнічує ексудативні процеси та розвиток фіброзно-грануляційної тканини, знижує вираженість запальної реакції), ранозагоювальну (прискорює регенерацію ураженої тканини) дію, а також гемостатичну активність. Препарат виявляє помірну антибактеріальну дію.Фармакодинамика. ГИНЕКОФИТ обладает противовоспалительным (угнетает экссудативные процессы и развитие фиброзно-грануляционной ткани, снижает выраженность воспалительной реакции), ранозаживляющим (ускоряет регенерацию поврежденной ткани) действием, а также гемостатической активностью. Препарат оказывает умеренное антибактериальное действие.Клинические характеристики.
Показания к применению

Показания к применению

У складі комплексного лікування кольпітів, вульвовагінітів, вульвітів, ерозій шийки матки та ендоцервіцитів, цервіцитів, сальпінгооофоритів, а також при гіперполіменореї. Препарат можна застосовувати також з метою профілактики рецидивів запальних захворювань жіночої статевої системи.В составе комплексного лечения кольпитов, вульвовагинитов, вульвитов, эрозий шейки матки и эндоцервицитов, цервицитов, сальпингооофоритов, а также при гиперполименорее. Препарат можно использовать также с целью профилактики рецидивов воспалительных заболеваний женской половой системы.
Противопоказания

Противопоказания

При пероральному та інтравагінальному шляхах застосування: підвищена чутливість до компонентів препарату. При пероральному застосуванні: гіперацидний гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, гостра та хронічна ниркова недостатність, цироз печінки, органічні зміни печінки, бронхіальна астма, схильність до тромбоутворення, тромбоемболія (в анамнезі), тромбофлебіт, артеріальна гіпертензія, неврологічні синдроми, епілепсія, стенокардія; алкоголізм в анамнезі; одночасне застосування препаратів, що містять спирт етиловий, нейролептиків, транквілізаторів; вживання алкоголю.При пероральном и интравагинальном путях применения: повышенная чувствительность к компонентам препарата. При пероральном применении: гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острая и хроническая почечная недостаточность, цирроз печени, органические изменения печени, бронхиальная астма, склонность к тромбообразованию, тромбоэмболия (в анамнезе), тромбофлебит, артериальная гипертензия, неврологические синдромы, эпилепсия, стенокардия; алкоголизм в анамнезе; одновременное применение препаратов, содержащих спирт этиловый, нейролептиков, транквилизаторов; употребление алкоголя.
Надлежащие меры безопасности при применении

Надлежащие меры безопасности при применении

Під час лікування слід уникати інтенсивного УФ-випромінювання.Во время лечения следует избегать интенсивного УФ-излучения.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Так как препарат содержит этанол 70 %, возможно потенцирование действия снотворных препаратов, транквилизаторов. Не рекомендуется одновременное применение с непрямыми антикоагулянтами, антибиотиками, сульфаниламидами, противозачаточными, гипотензивными препаратами – блокаторами кальциевых каналов, женскими половыми гормонами, гипохолестеринемическими средствами (статины), сердечными гликозидами.
Особенности применения

Особенности применения

У зв’язку з наявністю у складі препарату трави чистотілу його внутрішнє застосування можливе лише за призначенням та під наглядом лікаря.Застосування у період вагітності або годування груддю. При пероральному застосуванні препарат протипоказаний у період вагітності; при необхідності застосування препарату слід припинити годування груддю.При інтравагінальному застосуванні препарат протипоказаний у період вагітності; у період годування груддю протипоказань немає.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. У період застосування препарату (перорально) слід утримуватися від потенційно небезпечних видів діяльності, що потребують підвищеної уваги та швидкості психомоторних реакцій (керування транспортними засобами та робота зі складними механізмами).В связи с наличием в составе препарата травы чистотела его внутреннее применение возможно только по назначению и под наблюдением врача.Применение в период беременности или кормления грудью. При пероральном применении препарат противопоказан в период беременности; при необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью. При интравагинальном применении препарат противопоказан в период беременности; в период кормления грудью противопоказаний нет.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. В период применения препарата (перорально) следует удерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и скорости психомоторных реакций (управление транспортными средствами и работа со сложными механизмами).
Применение в период беременности или кормления грудью

Применение в период беременности или кормления грудью

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом

Дети

Дети

Способ применения и дозы

Способ применения и дозы

Перед застосуванням збовтати. Дорослим та дітям віком від 12 років ГІНЕКОФІТ слід застосовувати у вигляді вагінальних промивань та зрошувань 1 раз на добу щодня протягом 2-3 тижнів залежно від перебігу захворювання. Для цього 1 столову ложку настойки розвести у 250 мл теплої води (35-38 °С).При гострих формах захворювань, для посилення терапевтичного ефекту, одночасно з місцевим застосуванням доцільно застосовувати ГІНЕКОФІТ дорослим жінкам внутрішньо з розрахунку 5-10 мл (1-2 чайні ложки) на 80-120 мл (⅓-½ склянки) води після їди 2-3 рази на добу. При ерозіях шийки матки слід застосовувати вагінальні тампони з препаратом у розведенні 1:10 або 1:20 (1 столову ложку настойки розвести у 150 мл або 300 мл теплої кип’яченої води [35-38 °C]).З метою профілактики рецидивів ГІНЕКОФІТ слід застосовувати у вигляді вагінальних промивань та зрошувань 1 раз на добу щодня в розведенні 1:20 (1 столову ложку настойки розвести у 300 мл теплої кип’яченої води [35-38 °С]). Тривалість застосування визначає лікар залежно від тяжкості перебігу захворювання та досягнутого ефекту лікування. Зазвичай курс лікування триває від 10 до 28 днів.Діти. При пероральному застосуванні препарат протипоказаний дітям. Дітям віком від 12 років інтравагінальне застосування препарату можливе тільки за призначенням лікаря.Перед применением взболтать. Взрослым и детям c 12 лет ГИНЕКОФИТ следует применять в виде вагинальных промываний и орошений 1 раз в сутки ежедневно в течение 2-3 недель в зависимости от течения заболевания. Для этого 1 столовую ложку настойки развести в 250 мл теплой воды (35-38 °С). При острых формах заболеваний, для усиления терапевтического эффекта, наряду с местным применением целесообразно применять ГИНЕКОФИТ взрослым женщинам внутрь из расчета 5-10 мл (1-2 чайные ложки) на 80-120 мл (⅓-½ стакана) воды после еды 2-3 раза в сутки. При эрозиях шейки матки следует применять вагинальные тампоны с препаратом в разведении 1:10 или 1:20 (1 столовую ложку настойки развести в 150 мл или 300 мл теплой кипяченой воды [35-38 °C]).С целью профилактики рецидивов ГИНЕКОФИТ следует применять в виде вагинальных промываний и орошений 1 раз в сутки ежедневно в разведении 1:20 (1 столовую ложку настойки развести в 300 мл теплой кипяченой воды [35-38 °С]).Длительность применения определяет врач в зависимости от тяжести течения заболевания и достигнутого эффекта лечения. Обычно курс лечения длится от 10 до 28 дней.Дети. При пероральном применении препарат противопоказан детям. Детям с 12 лет интравагинальное применение препарата возможно только по назначению врача.
Передозировка

Передозировка

Передозування супроводжується гострим алкогольним отруєнням, симптоми якого аналогічні до симптомів отруєння етиловим спиртом. При концентрації спирту в крові 3-4 г/л (300-400 мг/%) розвивається виражена інтоксикація. Лікування: промивання шлунка, симптоматична терапія. При проведенні невідкладних заходів пацієнт має знаходитися в теплі. Також можливе виникнення диспептичних симптомів та посилення проявів побічних реакцій.Передозировка сопровождается острым алкогольным отравлением, симптомы которого аналогичны симптомам отравления этиловым спиртом. При концентрации спирта в крови 3-4 г/л (300-400 мг/%) развивается выраженная интоксикация. Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия. При проведении неотложных мероприятий пациент должен находиться в тепле. Также возможно появление диспептических симптомов и усиление проявлений побочных реакций.
Побочные действия

Побочные действия

Препарат зазвичай добре переноситься пацієнтами та досі не викликав побічних реакцій. Однак, враховуючи багатокомпонентний склад препарату, з літературних джерел відомо, що застосування окремих його компонентів може спричиняти алергічні реакції у вигляді гіперемії шкіри, висипань, свербежу, контактного дерматиту, кропив’янки, астми, анафілактичного шоку, набряку Квінке; підвищення артеріального тиску, прояви фоточутливості, нудоту, блювання, дискомфорт або біль в епігастральній ділянці, відчуття гіркоти в роті, запаморочення, гіперкоагуляцію. У випадку появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.Препарат обычно хорошо переносится пациентами и до сих пор не вызывал побочных реакций. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, из литературных источников известно, что применение отдельных его компонентов может вызывать аллергические реакции в виде гиперемии кожи, высыпаний, зуда, контактного дерматита, крапивницы, астмы, анафилактического шока, отека Квинке; повышение артериального давления, проявления фоточувствительности, тошноту, рвоту, дискомфорт или боль в эпигастральной области, чувство горечи во рту, головокружение, гиперкоагуляцию. В случае появления каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.
Лекарственное взаимодействие

Лекарственное взаимодействие

Оскільки препарат містить етанол 70 %, можливе потенціювання дії снодійних препаратів, транквілізаторів. Не рекомендується одночасне застосування з непрямими антикоагулянтами, антибіотиками, сульфаніламідами, протизаплідними, гіпотензивними препаратами – блокаторами кальцієвих каналів, жіночими статевими гормонами, гіпохолестеринемічними засобами (статини), серцевими глікозидами.
Срок годности

Срок годности

2 роки. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.2 года. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения

Условия хранения

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С и недоступном для детей месте.
Упаковка

Упаковка

По 100 мл у банках № 1; по 100 мл у флаконах № 1.По 100 мл в банках № 1; по 100 мл во флаконах № 1.Категория отпуска. Без рецепта.
Категория отпуска

Категория отпуска

Без рецепта.
Дополнительно

Дополнительно