Популярные препараты Лоратадин Омез Нимесил

Дорипрекс

Состав

Состав

діюча речовина: 1 флакон містить дорипенему моногідрату 500 мг (у перерахунку на безводну речовину).
Лекарственная форма

Лекарственная форма

Основные физико-химические свойства

Основные физико-химические свойства

Категория отпуска

Производитель

Местонахождение производителя

Местонахождение производителя

Фармакотерапевтическая группа

Фармакотерапевтическая группа

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Код АТС J01.
Фармакологические свойства

Фармакологические свойства

Фармакодинаміка. Дорібакс - це синтетичний карбопенемовий антибіотик широкого спектра дії, структурно близький до інших бета-лактамних антибіотиків. Дорібакс має сильну активність in vitro проти аеробних та анаеробних грампозитивних та грамнегативних бактерій. У порівнянні з іміпенемом та меропенемом він у 2 - 4 рази активніший щодо P. aeruginosa.Механізм дії:Дорібакс чинить бактерицидну дію шляхом інгібування біосинтезу бактеріальної клітинної стінки. Дорібакс інактивує багато важливих пеніцилінзв¢язуючих білків (ПЗБ), що призводить до інгібування синтезу клітинної стінки і наступної загибелі клітин. Найбільший афінітет відносно ПЗБ S. aureus 1, 2 і 4. У клітинах E. coli та P. aeruginosa Дорібакс міцно зв’язується з ПЗБ 2, який бере участь у підтриманні форми бактеріальної клітини, а також з ПЗБ 3 і 4.Дослідження in vitro показали, що Дорібакс слабко пригнічує дію інших антибіотиків, а також не пригнічується іншими антибіотиками. Описані адитивна активність або слабкий синергізм з амікацином і левофлоксацином відносно P. aeruginosa і відносно грампозитивних бактерій з даптоміцином, левофлоксацином та ванкоміцином.Співвідношення фармакокінетики/фармакодинаміки.Доклінічні дослідження співвідношення фармакокінетики/фармакодинаміки (ФК/ФД) показали, що як і у інших бета-лактамових антибіотиків, час, протягом якого концентрація Дорібаксу в плазмі перевищує його мінімальну інгібуючу концентрацію (%Т>МІК) відносно інфікуючого патогену, краще за все корелює з його ефективністю. Значення співвідношення ФК/ФД значно не залежить від родів та видів бактерій або резистентності бактерій до антибіотиків інших класів. У моделі нейтропенії у мишей %Т>МІК Дорібаксу варіювала від 12 % до 29 % відносно бактеріостатичного ефекту; від 21 % до 36 % для зниження кількості бактерій на 1 log10 і від 27 % до 43 % для зниження кількості бактерій на 2 log10. Час, протягом якого концентрація Дорібаксу перевищувала МІК, необхідне для виявлення його бактеріостатичного ефекту відносно P. aeruginosa і для зниження кількості бактерій на 1 log10 склав 23 і 28 % відповідно.Консервативна оцінка %Т>МІК дорівнює 35-40% була використана у дослідженнях фази 3 з метою вибору доз препарату для лікування нозокоміальної пневмонії, ускладнених інтраабдомінальних інфекцій та ускладнених інфекцій сечового тракту. Моделювання за методом Монте-Карло з використанням даних щодо чутливості патогенів, одержаних у завершених дослідженнях фази 3 і даних про популяційну фармакокінетику, показало, що цільові 35 % Т>МІК були досягнуті більше, як у 90 % пацієнтів з нозокоміальною пневмонією, ускладненими інфекціями сечового тракту та ускладненими інтраабдомінальними інфекціями, незалежно від функції нирок.Збільшення часу інфузії Дорібаксу до 4 год забезпечує максимальний %Т>МІК для конкретної дози і є основою для рекомендації проведення 4-годинних інфузій у пацієнтів з нозокоміальною пневмонією, включаючи пневмонію, пов’язану зі ШВЛ, за наявності ризику, що дана інфекція спричинена менш чутливими патогенами. Результати моделювання за методом Монте-Карло підтвердили доцільність застосування 500 мг 4-годинних інфузій кожні 8 год у пацієнтів з нормальною функцією нирок при інфекціях, спричинених патогенами, відносно яких МІК Дорібаксу становить ≤4 мг/л. Аналогічно %Т>МІК збільшується зі збільшенням дози. Моделювання за методом Монте-Карло показало, що 1-годинні та 4-годинні інфузії 1 г кожні 8 год забезпечують 99 % імовірності цільового Т>35% для МІК ≤4 мг/л та ≤8 мг/л відповідно.Механізми резистентності.Механізми резистентності бактерій до Дорібаксу включають його інактивацію ферментами, що гідролізують карбапенеми, мутантними або набутими ПЗБ, зниження проникності зовнішньої мембрани і активний відтік Дорібаксу з клітини. Дорібакс стійкий до гідролізу більшістю бета-лактамаз, включаючи пеніцилінази та цефалоспоринази, що продукуються грампозитивними та грамнегативними бактеріями, за виключенням відносно поодиноких карбопенемгідролізуючих бета-лактамаз. Відбір in vitro резистентних штамів P. aeruginosa при концентрації, яка у 4 рази перевищувала МІК (Мінімальна Інгібуюча Концентрація), відбувався з частотою < 2´10-9 відносно семи з восьми штамів, що піддавалися дії Дорібаксу, який був нижче частоти відбору для ертапенему, іміпенему, меропенему, карбеніциліну, цефтазидиму, ципрофлоксацину і тобраміцину. Незважаючи на ймовірність існування перехресної резистентності, деякі штами, резистентні до інших карбопенемів, чутливі до Дорібаксу.Точки розділу мінімальних інгібуючих концентрацій (МІК), встановлені Європейським комітетом з визначення чутливості до антимікробних препаратів (EUCAST), були такі:Види роду Enterobacteriaceae, стафілококи, види роду Acinetobacter та P.aeruginosa: чутливі ≤4 мг/л і резистентні >4 мг/л.Види роду Streptococcus крім S. pneumoniae: чутливі ≤1 мг/л; резистентні >1 мг/л.S. pneumoniae: Ч ≤1 мг/л; резистентні >1 мг/л.E. faecalis: чутливі ≤4 мг/л; резистентні >4 мг/л.Види роду Haemophilus: чутливі ≤4 мг/л; резистентні >4 мг/л.Анаероби: чутливі ≤4 мг/л; резистентні >4 мг/л.При виборі доз необхідно виходити з місцевих МІК, за наявності відповідної інформації.Поширеність набутої резистентності окремих видів може варіюватися в різних географічних регіонах і тому дуже корисна інформація про структуру місцевої резистентності, особливо при лікуванні тяжких інфекцій. За необхідності, необхідно звертатися до спеціаліста, якщо структура місцевої резистентності є такою, що застосування даного препарату, меншою мірою при деяких типах інфекції, викликає сумніви.Локалізовані спалахи інфекцій, спричинені мікроорганізмами, резистентними до карбопенемів, були описані в Європейському Союзі. Наведена нижче інформація дає наближене уявлення про ймовірність того, що відповідні мікроорганізми чутливі до Дорібаксу.Категорії чутливості:
Більшість чутливих видів
Грампозитивні аероби
Enterococcus avium Enterococcus faecalis* Staphylococcus aureus (штами, чутливі до метициліну)* Staphylococcus epidermidis (штами, чутливі до метициліну) Staphylococcus haemolyticus (штами, чутливі до метициліну) Streptococcus agalactiae (включаючи штами, резистентні до макролідів) Staphylococcus saprophyticus Streptococcus intermedius* Streptococcus constellatus* Streptococcus pneumoniae (включаючи штами, резистентні до пеніциліну або цефтріаксону) Streptococcus pyogenes Стрептококи групи viridans (включаючи штами, помірно чутливі та резистентні до пеніциліну)
Грамнегативні аероби
Acinetobacter baumannii* Acinetobacter calcoaceticus Aeromonas hydrophila Citrobacter diversus Citrobacter freundii (включаючи штами, резистентні до цефтазидиму) Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae* (включаючи штами, резистентні до цефтазидиму) Haemophilus influenzae* (включаючи штами, що продукують бета-лактамази, або резистентні до ампіциліну штами, які не продукують бета-лактамази [BLNAR]) Escherichia coli (включаючи штами, резистентні до левофлоксацину* та штами, що продукують бета-лактамази розширеного спектра [ESBL]) Klebsiella pneumoniae* (включаючи штами, що продукують ESBL) Klebsiella oxytoca Morganella morganii Proteus mirabilis* (включаючи штами, що продукують ESBL) Proteus vulgaris Providencia rettgeri Providencia stuartii Pseudomonas aeruginosa* (включаючи штами, резистентні до цефтазидиму) Види роду Salmonella Serratia marcescens (включаючи штами, резистентні до цефтазидиму) Види роду Shigella
Анаероби
Bacteroides fragilis* Bacteroides caccae* Bacteroides ovatus Bacteroides uniformis* Bacteroides thetaiotaomicron* Bacteroides vulgatus* Bilophora wadsworthia Види роду Clostridium Peptostreptococcus magnus Peptostreptococcus micros* Види роду Porphyromonas Види роду Prevotella Suterella wadsworthia
Види, які можуть мати набуту резистентність
Burkholderia cepacia
Мікроорганізми, резистентні від природи
Грампозитивні аероби Стафілококи, резистентні до метициліну Enterococcus faecium Грамнегативні аероби Stenotrophomonas maltophila
*Види, відносно яких активність у клінічних дослідженнях була доведена.Фармакокінетика.Концентрації у плазмі.Середні концентрації у плазмі (мг/л) Дорібаксу після однієї 1-годинної та 4-годинної внутрішньовенної інфузії 500 мг і однієї 4-годинної інфузії 1 г показані у нижченаведеній таблиці.Середні концентрації Дорібаксу в плазмі після введення однієї дози
Доза та тривалість інфузії Час від початку інфузії (години)
  Середня концентрація в плазмі (мг/л)
  0,5 1 2 3 4 6 7 8 9
500 мг протягом 1 год 20,2 20,9 6,13 2,69 1,41 0,45 -
Показания к применению

Показания к применению

Інфекції, спричинені штамами бактерій, чутливими до дорипенему, такі як нозокоміальна пневмонія, включаючи пневмонію, що пов’язана зі штучною вентиляцією легень, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, ускладнені інфекції сечового тракту, включаючи ускладнений та неускладнений пієлонефрит і випадки із супутньою бактеріємією.
Противопоказания

Противопоказания

Дорібакс протипоказаний пацієнтам із відомою гіперчутливістю до Дорібаксу або інших карбопенемів, а також пацієнтам, у яких були зареєстровані анафілактичні реакції на бета-лактамні антибіотики.
Надлежащие меры безопасности при применении

Надлежащие меры безопасности при применении

Особенности применения

Особенности применения

У пацієнтів, які отримують бета-лактамні антибіотики, можуть виникати серйозні, а іноді летальні реакції гіперчутливості (анафілактичні реакції). Перед початком лікування Дорібаксом пацієнта необхідно розпитати про те, чи були у нього реакції гіперчутливості на інші карбіпенеми або бета-лактамові антибіотики. У пацієнтів, які мали раніше такі реакції, Дорібакс слід застосовувати з обережністю. У випадку виникнення реакції гіперчутливості на Дорібакс його необхідно відразу ж відмінити і провести відповідне лікування. Серйозні гострі реакції гіперчутливості (анафілактичні) потребують невідкладної терапії адреналіном та вжиття інших екстрених заходів, включаючи оксигенотерапію, внутрішньовенне введення рідини, антигістамінних засобів, кортикостероїдів, пресорних амінів і підтримання прохідності дихальних шляхів.У клінічних дослідженнях, що стосувались нозокоміальної пневмонії (979 пацієнтів), у 60 % придатних для клінічної оцінки пацієнтів мала місце пневмонія, пов’язана із ШВЛ. Серед пацієнтів, які знаходились на ШВЛ, у 50 % була пізня інфекція (що виникла через 5 днів і більше після початку ШВЛ) і стан 52 % пацієнтів оцінювався за шкалою APACHE ІІ вище, 15 балів.У клінічних випробуваннях, що стосувались ускладнених інтраабдомінальних інфекцій (946 пацієнтів), найчастішою інфекцією у пацієнтів, котрі лікувалися Дорібаксом і відносно яких біли одержані мікробіологічні дані, були ускладнений апендицит з локалізованим перитонітом (35 %). Інші інфекції включали апендицит з генералізованим перитонітом (28 %), ускладнений холецистит (5 %), перфорацію товстої кишки (20 %) та інфекції іншої локалізації (12 %). Загалом, у 150 з 325 (46 %) пацієнтів, які лікувалися Дорібаксом, які були придатні для мікробіологічної оцінки, мав місце генералізований перитоніт, і стан 11 % пацієнтів оцінювався за шкалою APACHE ІІ більше 10 балів.У клінічних дослідженнях, що стосувались ускладнених інфекцій сечових шляхів (1179 пацієнтів), у 52 % пацієнтів, що лікувалися Дорібаксом, які були придатні для мікробіологічної оцінки, мали місце ускладнені інфекції нижнього відділу сечового тракту і у 48 % був пієлонефрит, у тому числі ускладнений у 16 % пацієнтів. У 9 % пацієнтів була супутня бактеріємія.Псевдомембранозний коліт, спричинений C. Difficile, може виникати при лікуванні майже всіма антибактеріальними препаратами і варіювати від легкого до загрозливого життю. Тому необхідно пам’ятати про це ускладнення, якщо у пацієнта, який отримує Дорібакс, виникає діарея.Тривалого лікування Дорібаксом слід уникати, щоб запобігти надмірному розмноженню резистентних мікроорганізмів.При дослідженні інгаляційного застосування виникав пневмоніт. Дорібакс не слід вводити таким шляхом.Приготування розчинуПорошок Дорібаксу розчиняють у 10 мл стерильної води для ін’єкцій або 0,9 % розчину натрію хлориду (фізіологічний розчин) і збовтують до одержання суспензії. Готову суспензію додають до 100 мл фізіологічного розчину або 5 % розчину глюкози, і перемішують до повного розчинення.Для приготування дози 250 мг для пацієнтів з помірною або тяжкою нирковою недостатністю готову суспензію (500 мг) додають до порожнього стерильного 100 мл інфузійного пакету або флакону; потім додають 90 мл фізіологічного розчину або 5 % розчину глюкози і перемішують до повного розчинення. Переносять 50 мл цього розчину до іншого порожнього стерильного інфузійного пакету або флакону для забезпечення 250 мг дози.Невикористаний розчин або відходи необхідно утилізувати відповідно до місцевих правил.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або при роботі з технікою.Не було проведено досліджень щодо оцінки впливу Дорібаксу на здатність керувати автомобілем і роботу з технікою.Не очікується, що Дорібакс впливатиме на керування автомобілем та роботу з технікою.
Применение в период беременности или кормления грудью

Применение в период беременности или кормления грудью

Немає достатніх клінічних даних застосування Дорібаксу у вагітних жінок. Дослідження на тваринах не показали прямого або непрямого негативного впливу на вагітність, зародковий/ембріональний розвиток, пологи або постнатальний розвиток. Невідомо, чи здатний Дорібакс проникати в грудне молоко. Дослідження на тваринах показали екскрецію Дорібаксу в молоко. Тому продовження терапії Дорібаксом під час годування груддю слід розглядати лише у тих випадках, коли очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для дитини.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом

Дети

Дети

Немає досвіду застосування препарату у дітей.
Способ применения и дозы

Способ применения и дозы

Перед застосуванням слід зробити шкірні проби на переносимість препарату.Необхідно відібрати відповідні зразки для проведення бактеріологічного дослідження з метою виділення збудників, їхньої ідентифікації та визначення їх чутливості до Дорібаксу. За відсутності таких даних емпіричний вибір препаратів слід проводити на основі місцевих епідеміологічних даних і місцевої структури чутливості патогенів.Необхідно керуватися офіційними рекомендаціями щодо застосування антибактеріальних препаратів.Рекомендовані дози і спосіб застосування наведені у таблиці:
Інфекції Доза Частота інфузій Час інфузій (години) Тривалість терапії
Нозокоміальна пневмонія, включаючи пневмонію, що пов’язана із ШВЛ 500 мг Кожні 8 год 1 або 4 г* 7 – 14 днів**
Ускладнена інтраабдомінальна інфекція 500 мг Кожні 8 год 1 5 – 14 днів**
Ускладнена інфекція сечового тракту, включаючи пієлонефрит 500 мг Кожні 8 год 1 10 днів **§
*Для лікування пацієнтів з нозокоміальною інфекцією рекомендуються 1-годинні інфузії. За наявності ризику інфікування менш чутливими патогенами рекомендуються 4-годинні інфузії.**Тривалість терапії включає можливий перехід на відповідну пероральну терапію після, як мінімум, 3-денної парентеральної терапії, що привела до клінічного покращання.§ У пацієнтів із супутньою бактеріємією тривалість терапії може досягати 14 днів.Дорібакс уводять у вигляді 1 - або 4 - годинних інфузій.Обмежений досвід 4-годинних інфузій 1 г Дорібаксу кожні 8 год показав, що ця доза переноситься добре. Переносимість цієї дози не вивчали у пацієнтів з порушенням функції нирок і тому її не слід призначати таким пацієнтам.Пацієнти з нирковою недостатністю.У пацієнтів з кліренсом креатиніну >50 мл/хв дозу коригувати не потрібно.У пацієнтів з помірною нирковою недостатністю (кліренс креатиніну від ≥30 до ≤50 мл/хв) доза Дорібаксу повинна становити 250 мг кожні 8 год.У пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну від >10 до <30 мл/хв) доза Дорібаксу має становити 250 мг кожні 12 год.Пацієнти, що знаходяться на діалізі:Дорібакс видаляється з крові при гемодіалізі; разом з тим, немає достатньої інформації для формулювання рекомендацій щодо пацієнтів, які знаходяться на гемодіалізі.Пацієнти літнього віку.Не потрібно коригувати дозу у літніх пацієнтів з нормальною (для їх віку) функцією нирок.Пацієнти з печінковою недостатністю.Не потрібно коригувати дозу.
Передозировка

Передозировка

Немає жодного повідомлення про передозування. У випадку передозування слід зупинити введення Дорібаксу і здійснювати підтримуючі заходи до його елімінації нирками. Дорібакс видаляється з організму шляхом гемодіалізу, однак не описано жодного випадку застосування гемодіалізу при передозуванні.
Побочные действия

Побочные действия

Небажані реакції, які спостерігалися в клінічних дослідженняхЧастота небажаних реакцій Дорібаксу (500 мг кожні 8 год) склала 32 %. Дорібакс був відмінений через небажані реакції у 0,1 % пацієнтів. Небажаними реакціями, що призвели до відміни Дорібаксу були нудота (0,1 %), діарея (0,1 %), свербіж (0,1 %), грибкові інфекції вульви (0,1 %), підвищення рівня печінкових ферментів (0,2 %) та шкірні висипання (0,2 %).Найчастішими небажаними реакціями були головний біль (10 %), діарея (9 %) та нудота (8 %).Частоту небажаних реакцій класифікували так: дуже часто = ≥1/10; часто = ≥1/100 - <1/10; нечасто = ≥1/1000 - <1/100; рідко ≥1/10000 - <1/1000.Нервова система.Судинна система.Часто: флебіт.Шлунково-кишкова система.Часто: нудота, діарея.Нечасто: коліт, спричинений Clostridium difficile.Шкіра та підшкірні тканини.Часто: свербіж, висипання.Інфекції та інвазії.Часто: кандидоз ротової порожнини, грибкові інфекції вульви.Імунна система.Нечасто: реакції гіперчутливості.Гепатобіліарна система.Часто: підвищення рівня печінкових ферментів.Інформація про небажані реакції, наведена у спонтанних повідомленнях.У період пострегістраційного застосування Дорібаксу спостерігалися такі побічні реакції: анафілаксія.Про цю реакцію лікарі повідомляли добровільно, не вказуючи кількість пацієнтів, тому неможливо встановити її відносну частоту.
Лекарственное взаимодействие

Лекарственное взаимодействие

Пробенецид конкурує з Дорібаксом за канальцеву секрецію і знижує нирковий кліренс Дорібаксу, збільшуючи площу під фармакокінетичною кривою (AUC) і період напіввиведення з плазми. Одночасне застосування Дорібаксу і пробенециду не рекомендується.Карбопенеми можуть знижувати рівень вальпроєвої кислоти у сироватці. Сироваткову концентрацію вальпроєвої кислоти слід контролювати при одночасному застосуванні Дорібаксу і вальпроєвої кислоти.Дорібакс не інгібує основні ізоферменти системи цитохрому Р450. Дорібакс швидше за все не взаємодіє з препаратами, що метаболізуються цим шляхом. Дорібакс не має здатності індукувати ферменти.
Срок годности

Срок годности

Условия хранения

Условия хранения

Упаковка

Упаковка

Категория отпуска

Категория отпуска

Дополнительно

Дополнительно

Производитель:

none

МНН:

none

Фарм. группа:

none

Код АТХ:

none - none